Kantoren in het buitenland

We hebben kantoren in 11 landen. Zij promoten het Nederlandse hoger onderwijs o.a. door het ondersteunen van studenten die in Nederland willen studeren.

De 'Netherlands Education Support Offices' (Nuffic Neso's) zijn gevestigd in regio's die van strategisch belang zijn voor het Nederlandse hoger onderwijs: Brazilië, China, India, Indonesië, Mexico, Rusland, Zuid-Afrika, Zuid-Korea, Thailand, Turkije en Vietnam.

Ze zijn opgezet met subsidie van het Nederlandse Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen.

Kernactiviteiten

De voornaamste taak van een Nuffic Neso is het promoten van het Nederlandse hoger onderwijs om de mobiliteit van studenten en medewerkers te bevorderen.

Ze ondersteunen ook het Holland Alumni-programma, in het onderhouden van lokale alumni-netwerken en -activiteiten. Ze organiseren evenementen en trainingen voor alumni en alumni officers van Nederlandse onderwijsinstellingen.

Aanvullende diensten

Op aanvraag bieden de Neso's aanvullende diensten zoals marktonderzoek, het zoeken van partners, examentoezicht en het organiseren van Study in Holland-webinars.

Bekijk waar de Neso-kantoren gevestigd zijn

Word lid van de Nuffic Neso LinkedIn group

Neem deel aan de Nuffic Neso LinkedIn group voor meer informatie over de Neso-activiteiten en de best practices voor gebruik van de Neso-dienstverlening. Je hebt een LinkedIn-account nodig voor aanmelding.

'Homogene gemeenschappen zijn verleden tijd'

18 mei 2018
Culturele diversiteit in de klas en (wereld)burgerschap zijn belangrijke, maar ook gevoelige thema’s in het onderwijs.

Nuffic informeert Tweede Kamer over internationalisering

16 mei 2018
‘Internationalisering in het onderwijs moet geen doel zijn op zich, maar is heel goed voor onderwijs, arbeidsmarkt en internationale betrekkingen.’ Freddy Weima, directeur van Nuffic.