Raad van Advies Orange Knowledge bijeen

Op maandag 2 juli 2018 kwam de Raad van Advies van het nieuwe Orange Knowledge programma voor het eerst bij elkaar op het kantoor van Nuffic in Den Haag.
Advisory Board OKP

Het bestuur, bestaande uit zeven Nederlandse en internationale leden uit het onderwijs- en ontwikkelingsveld, wordt voorgezeten door mevrouw Jet Bussemaker, voormalig Nederlands minister van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur.

Versterken van professionals

Het Orange Knowledge Programme is een vijfjarig wereldwijd ontwikkelingsprogramma, dat gericht is op het versterken van professionals en organisaties door middel van onderwijs en opleiding. Het draagt bij aan de doelen van het Nederlandse ontwikkelingssamenwerkingsbeleid, waarin educatie een belangrijke rol speelt.

Voorzitter Bussemaker: "In de huidige internationale wereld is onderwijs een bron van empowerment, verbinding en economische groei. Het Orange Knowledge Program kan hier een belangrijke bijdrage aan leveren. Ik kijk er naar uit om - samen met mijn medebestuursleden - bij te dragen aan het Orange Knowledge-programma."

Lees meer op de Engelstalige website.

Freddy Weima: ‘Internationaliseren hoort bij Nederland’

18 mei 2018
Het zijn roerige tijden voor internationaliseerders van ons onderwijs. In juni stuurt minister Van Engelshoven haar visiebrief naar de Tweede Kamer.

Nuffic informeert Tweede Kamer over internationalisering

16 mei 2018
‘Internationalisering in het onderwijs moet geen doel zijn op zich, maar is heel goed voor onderwijs, arbeidsmarkt en internationale betrekkingen.’ Freddy Weima, directeur van Nuffic.